Sunday, December 17, 2006

Comrade Alfredo Neri
Filmenglish
Comrade Alfredo Neri je film o vizuelnoj manipulaciji. On nastoji da pokaže kako nas pokretna slika na razne načine može uvući u nešto ili izvući iz nečega, kako utiče na naša osećanja i na formiranje ličnog mišljenja.
Ovaj film želi da pokaže kako kamera običnog čoveka može da transformiše u negativan karakter specijalnom upotrebom svetla, filtera i zvučnih efekata.
Film ima nameru da podigne svest, ne samo o neo-nacističkom pokretu, nego i o ulozi medija u formiranju doživljaja sveta i naših ličnih stavova.

Khaled RamadanFotografije obezbedjene ljubaznoscu Chamber of Public Secrets (www.chamber.dk)